Formulář pro předkládání informací podle čl. 4 odst 1 nařízení (EU) 2018/644 (1)

Tabulka 1: Informace o poskytovateli služeb dodávání balíků

Tabulka 2: Kontaktní údaje kontaktní osoby

Tabulka 3: Charakteristika nabízených služeb dodávání balíků (2)

Kroky v poštovním řetězci

Tabulka 4: Podrobný popis nabízených služeb dodávání balíků (4)

Tabulka 5: Všeobecné podmínky týkající se služeb dodávání balíků (5)

  • (1)V souladu s čl. 4 odst. 5 nařízení (EU) 2018/644 mohou národní regulační orgány požadovat inforamce doplňující požadavky uvedené v čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení. Pro požadavek na předložení informací podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2018/644 platí výhrada uvedená v čl. 4 odst. 6 a 4 uvedeného nařízení.
  • (2)Zaškrtněte políčka odpovídající nabízeným službám. Je-li služba nabízena subdodovatelem, políčko nezaškrtávejte.
  • (3)Povinnost univerzální služby.
  • (4)Uveďte pokud možno tyto informace včetně toho, zda je nabízena přidaná hodnota.
  • (5)K formuláři připojte v příloze kopii příslušných dokumentů. Uveďte rovněž podrobné údaje o postupech pro podávání stížností pro uživatele a veškerých možných omezeních odpovědnosti. Pokud jsou příslušné dokumenty k dispozici na internetu, uveďte odkaz (odkazy).